ภายนอก


รายละเอียดสินค้า

เรือนแพชนาธิปจะเป็นแพแฝด แพหนึ่งหลังจะมี2ห้องคือเรือนแพชนาธิป1และ2 ทั้งสองห้องจะแยกกันและมีห้องน้ำในตัว ในกรณีที่ลูกค้าจองทั้งสองห้อง หน้าห้องสามารถเปิดล็อคเพื่อเชื่อมถึงกันได้

  • ยี่ห้อ

    เรือนแพ ชนาธิป


สินค้า ใกล้เคียง